bezieling.org
Bezieling = ontwikkeling

Veranderen, verbeteren, vernieuwen, leren en ontwikkelen; binnen een levende organisatie zijn het permanente processen. Rust en evenwicht zijn dan ook altijd maar tijdelijk. Wat werkt raakt op een goed moment uitgewerkt. Of gaat tegenwerken; vaste gewoontes, overtuigingen en mentale modellen staan dan ontwikkeling in de weg.
Formele organisatiestructuren, noodzakelijk voor efficiënt functioneren en stabiliteit, schieten te kort als het aankomt op slagvaardig leren en reageren. Vernieuwing, creativiteit, flexibiliteit en slagvaardigheid huist in de informele netwerken van een organisatie. Daar zit het lerend vermogen. Die informele organisatie is bij uitstek vatbaar voor veranderingen en leert en ontwikkelt zich van nature. Maar niet door rechtstreeks ingrijpen met instructies. Het heeft geen zin een organisatie te commanderen, eraan te trekken of dwangmatig te duwen. Dergelijke opgelegde organisatieveranderingen stuiten op weerstand; ze negeren de loyaliteit, intelligentie en creatief potentieel van de organisatie.
Groeien gaat niet onder dwang; groeien draait om betekenis. Een levende organisatie kan slechts worden beïnvloed door te prikkelen en te voeden: ‘betekenisvolle verstoringen’. Impulsen die zorgen voor verwondering en voor nieuwe inzichten en ideeën. Die nieuwe inzichten leiden dan vanzelf tot een nieuw evenwicht tussen de dynamische buitenwereld en interne systemen.