bezieling.org
Inspiratiebronnen

Bezieling’ laat zich niet begrenzen door kaders en definities.
Bronnen waaruit bezieling.org inspiratie put lopen dan ook breed uiteen. En hoe divers en onbegrensd ze ook lijken te zijn; in de kern is ‘energie’ steeds wat deze bronnen bindt.

Richard Barrett- De waarden van mijn bedrijf
Don Beck & Christopher Cowan – Spiral Dynamics
Fritjof Capra – De eenheid van leven
Jim Collins – Good to Great
Mihaly Csikszentmihalyi – Flow in zaken
Robert Jacobs – Real Time Strategic Change
Wessel Ganzevoort – Spiritualiteit in leiderschap
S. Hacker & T. Roberts - Transformationeel leiderschap
P. Senge, O. Scharmer, J. Jaworski & B. Folwers – Presence
Fred Kofman - Conscious Business

Pierre Teilhard de Chardin – Het verschijnsel mens
Arnold Cornelis – De logica van het gevoel
Anthony DeMello – Bewustzijn
Epictetus – Encheiridion
Victor Frankl - De zin van het bestaan
Kahlil Gibran – De Profeet
Nedd Herman – The Creative Brain
Scott Peck – De andere weg
Robert Quin – Diepgaand veranderen
Srikumar Rao – Persoonlijk leiderschap
Martin Seligman – Gelukkig zijn kun je leren
Lao Zi - Dao de jing
P.D. Ouspensky - Op zoek naar het wonderbaarlijke. Gurdjieff's leer
Daniel Pink - A whole new mind
A.H. Almaas - Essenties