bezieling.org
leiderschap

Leiderschap gaat over sensitiviteit; oog hebben voor wat er leeft buiten en binnen de organisatie. Een leider luistert naar de dingen die niet gehoord worden, inspireert en bepaalt de richting. Besluitvorming is daarbij gebaseerd op waarden die de organisatie uitdraagt. Leiderschap bundelt zo krachten binnen een organisatie en integreert tot gelijkgerichtheid: leiding geven vanuit het hart, vanuit de ziel.

Een leider weet de juiste vragen te formuleren in plaats van alle antwoorden te geven. Goede leiders zetten niet uitsluitend in op snelle winst en omzetgroei, maar dragen een bredere verantwoordelijkheid om te werken aan zingeving binnen de organisatie. Leiderschap is ook geloven in persoonlijk leiderschap van elk individu voor wat betreft hun eigen betekenis in het geheel.