bezieling.org
management

In een levende organisatie heeft het management vooral een communicatieve en logistieke functie om alle delen binnen het geheel goed op elkaar af te stemmen. Het organiseren van feedback van buiten naar binnen is een kerntaak van het management. Management vormt zo de bloedvaten en het zenuwstelsel van de organisatie. En verbindt daarbij de vaardigheden en competenties van de professionals met hun persoonlijke uitdagingen.

De manager helpt bij het creëren van een omgeving waarin de gemeenschap van professionals op informele wijze kan floreren.  Zij geven vanuit talent, kracht en inspiratie invulling aan werk; niet vanuit functies - ‘form follows talent’. De manager haalt zo het beste uit mensen en niet persé het meeste.