bezieling.org
organisatiecultuur

Organisatiecultuur (als tegenhanger van ‘structuur’) wordt dikwijls gezien als een onbeweeglijke blokkade. Via veranderingstrajecten wordt vaak geprobeerd cultuurveranderingen door te voeren, met in de regel niet het gewenste resultaat. Dat lijkt een bewijs voor de onveranderlijkheid van cultuur. Het werkt echter anders. Als je cultuur probeert te veranderen vanuit een formele structuur bevestig je slechts de bestaande waarden en structuren.

Waar mensen in de loop van de tijd werken aan gezamenlijke doelen, ontwikkelen ze gezamenlijke gebruiken, cultuur. Cultuur als: “zo doen wij dat” en “zo doe ik dat hier”, gebaseerd op een gezamenlijk repertoire van kennis, gebruiken en stilzwijgende gedragsregels. Cultuur laat zich eerder lezen en bepalen bij de koffieautomaat of in de kantine dan in vergaderingen of formele contacten. Cultuur is een dynamisch geheel dat zowel vanuit de informele delen van een organisatie als door de gemeenschappelijk gedragen waarden bepaald en gestuurd wordt.