bezieling.org
professionals

De professionals doen in feite het echte werk. Ze richten zich naar de koers die is uitgezet en weten zich daarbij ondersteund en gefaciliteerd door het management. Ze weten wat ze moeten doen, dat hoef je ze niet uit te spellen. Binnen het grotere geheel van de (formele) organisatie opereren professionals vooral binnen kleinere, praktische en informele praktijkgemeenschappen. Vanuit hun kennis, vakmatigheid en directe contact met de buitenwereld staan zij ook het dichtst bij de markt.

Ze vormen in belangrijke mate de sensoren, de life-lines van de organisatie met onbelemmerd zicht op wat klanten nodig hebben. De informatie afkomstig van de professionals is essentieel voor de juiste koers en de hoogste kwaliteit. Dit natuurlijke proces verschaft de organisatie creativiteit, flexibiliteit en innovatie.