bezieling.org
Waarom is bezieling belangrijk?

Passie, zin in je werk, bezieling; het zijn zaken die steeds vaker de aandacht krijgen. En daar zijn goede redenen voor. De belangrijkste is het steeds complexere ondernemingsklimaat waarin tempo en werkdruk alsmaar hoger komen te liggen en waarin samenhang en overzicht ontbreekt  . Niet zelden worden medewerkers en managers overweldigd door opzwepende missies, obsessieve ‘command and control’-structuren, een targetcultuur, reorganisaties, vernauwing van functies en zo verder. Mensen lijken soms met hun ziel onder hun arm te lopen, als ze daar überhaupt nog tijd voor hebben. Om mensen weer het gevoel te geven dat ze leven, ook in hun werk, is bezieling belangrijk en noodzakelijk.

De tredmolen van ont-menselijking en werkversnelling vreet aan de ruimte voor ‘beschouwend bewustzijn’; dat wat mensen doet groeien, en dat wat mensen doet ontwikkelen en creatief doet zijn. Niet verwonderlijk ook dat mensen in zo’n werkklimaat steeds minder door geld alleen worden gemotiveerd. Mensen verlangen (ook) in hun werk meer en meer naar persoonlijke voldoening en betekenis. Onze economie verandert daarom ook in rap tempo van een geldeconomie in een tevredenheidseconomie. Passie en Begeisterung worden de sleutelwoorden, zowel op het werk als thuis.