bezieling.org
Werken aan bezieling - hoe?

Mensen met meer bezieling laten werken is geen kwestie van aanleren van kennis en vaardigheden of  van het mentaal inmasseren van attitudes en ‘nieuw denken’. Daar is meer voor nodig. Om mensen los te maken van hun mentale kaders, om ze energiek te maken en om ze te laten floreren is het noodzakelijk om passie en beleving aan leren toe te voegen. Fysieke stimuli resulteren in Pavlov-reacties, geestelijke uitdagingen in innovaties, gedrevenheid en plezier. De ware kwaliteiten van mensen zitten dieper dan hun denken en doen.

In de kern gaat het om je talenten, dat wat energie geeft; waar je hart en ziel liggen. Cruciaal dus om die essentie te ontdekken en vanuit dat besef te gaan werken. Leren mag dus niet gericht zijn op veranderen van gedrag alleen. Juist binnenin, in de geest, is verandering nodig; inzicht dus. En in die zin is leren vooral ook afleren: het loslaten van overtuigingen en mentale modellen die vaak op angst zijn gebaseerd. Alleen zo ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten, voor verwondering, nieuwsgierigheid en groei.